Ruilen en retourneren

Retouradres:
Yurada
Govert Flinckstraat 53-E
1072 EC Amsterdam

Wanneer je één of meerdere producten wilt retourneren zijn er de volgende mogelijkheden:

14 Dagen zichtgarantie
Bij Yurada heb je als klant 14 dagen na aflevering van de bestelling het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Je kunt dit recht uitoefenen door ons daarvan een kennisgeving te sturen per post of e-mail. 
In geval van ontbinding heb je de verplichting de ontvangen artikelen binnen 14 dagen na de ontbinding aan Yurada terug te zenden. Dit in de staat waarin je de artikelen hebt ontvangen, indien mogelijk in originele verpakking, compleet en ongebruikt. 

Yurada vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Yurada in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument ons de herroeping meldt. Tenzij Yurada aanbiedt het product zelf af te halen, mag Yurada wachten met terugbetalen tot het product door Yurada is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Yurada gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Het product wijkt af van hetgeen je besteld hebt
Wanneer je constateert dat het product dat je hebt ontvangen zichtbaar afwijkt van hetgeen je besteld hebt, dan kun je het aan ons retourneren. Wij zullen dan op onze kosten het product omruilen. In geval van non-conformiteit is de klachttermijn een redelijke termijn na moment van ontdekking. Dit is volgens de wet in ieder geval minimaal twee maanden na ontdekking van het gebrek. Neem het product in geen geval in gebruik. Alleen ongebruikte producten komen voor kosteloze vervanging in aanmerking.

Het artikel is beschadigd
Neem na constatering van de beschadiging altijd contact met ons op via de e-mail. Indien het product dusdanig is beschadigd dat het niet geschikt is voor gebruik, zullen wij het aankoopbedrag voor dit artikel terugstorten. In geval van non-conformiteit is de klachttermijn een redelijke termijn na moment van ontdekking. Dit is volgens de wet in ieder geval minimaal twee maanden na ontdekking van het gebrek

De retourinstructies
Download hieronder de retourinstructies van Yurada. Vergeet niet om deze uit te printen en ingevuld toe te voegen aan je retourzending. 

Download de retourinstructies

Je kunt er ook voor kiezen om het wettelijke modelformulier te gebruiken. Onze voorkeur gaat hier echter niet naar uit omdat de verwerking van dit formulier lastiger is dan ons eigen formulier. Wil je er toch gebruik van maken? Download het modelformulier dan hier.

Stuur het pakket retour naar het door ons opgegeven adres. Wanneer je een beroep doet op jouw herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het terugzenden voor jouw eigen rekening. Vooronvoldoende gefrankeerde zendingen worden de kosten bij jou in rekening gebracht.
Nadat we uw melding van ontbinding hebben ontvangen, storten wij het door u betaalde aankoopbedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terug op uw rekening. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Over de wettelijke garantie
Wij zijn als aanbieder verantwoordelijk voor het leveren van een goed product. Een product moet doen wat er van verwacht wordt. Indien wij overhoopt een product leveren met een defect, dan zorgen wij voor herstel of vervanging. Als er geen oplossing is voor het defecte product dan wordt het product opgehaald en restitueren wij het aankoopbedrag.


Ga terug naar de vorige pagina.